Soupiez Sweet-Box

loading images ...

Preis pro Glas: 3,50 €

Preise pro 100 ml:

Sweet-Box € 1,40 / 100 ml

Folgende Produkte sind enthalten:

  • 2x Erbeere Deluxe (2x 250 g)
  • 2x Kesse Kirsche (2x 250 g)
  • 2x Blumige Blaubeere (2x 250 g)

Preis pro Glas: 3,50 €

Preis pro 100 ml: € 1,40 / 100 ml

icon_1 icon_2 icon_3 arrow-left chevron-small-left chevron-small-right